Sproglig og kulturel træning

Sproglig og kulturel træning

LÆR PÅ FARTEN

Rul ned for at få mere at vide

 

Om os

Hos TransPerfect Language and Cultural Training mener vi, at den eneste måde til at implementere højkvalitative løsninger er at udvide vores forpligtelse til ekspertise på tværs af alle områder af vores aktiviteter. Vi ansætter kun de enkeltpersoner, der deler vores værdier i at yde det højeste niveau af kundeservice og vores vilje til løbende at støtte institutioner og virksomheder med både entusiasme og dygtighed. Vores mål om at levere de mest effektive sprog- og tværkulturelle tjenester på en rettidig og omkostningseffektiv måde definerer vores aktiviteter og vores vækststrategi for partnerskaber.

Vores filosofi

TransPerfects tilgang giver deltagerne mulighed for ikke kun at forbedre deres sprogfærdigheder, men også at forstå og reagere på implicitte budskaber. Desuden hjælper vi deltagerne med at tilpasse tale og skrivning til deres målgruppe ved at tilegne sig en god beherskelse af deres ”forretningsmæssige” sprog og forventede færdigheder. At gå ud over kompleksiteten i fremmedsprog er nøglen, når det kommer til at nå mål og blive mere proaktiv i forretningssituationer. Baseret på behovsanalysen, færdighedsvurderingen og kundens målsætninger kan vi understrege et eller flere af følgende elementer i løbet af vores kurser.

VORES TILBUD

TransPerfect Language and Cultural Training tilbyder undervisning til virksomheder og organisationer samt vurderingsløsninger. Vi udvikler individuelle og gruppekurser, der leveres i forskellige formater; valgt læringsmetode er baseret på princippet om blandet læring; tilvejebringelse af personlig samt online-undervisning og support. Vi mener faktisk, at en kombination af læringselementer vil være dynamisk, livlig, moderne, givende og derfor højt motiverende for vores elever.  Vi tror stærkt på, at hver deltager er ejeren af hans eller hendes lærings- og udviklingsproces.

DIN branche

Vores programmer er beregnet til fagfolk, der har brug for at udvikle deres sprog- og kommunikationsfærdigheder på forskellige sprog. TransPerfects sprogundervisningsprogrammer kan imødekomme behovene hos enhver person i en organisation, der forventes at kommunikere med kunder eller andre medarbejdere på ethvert sprog. I hvert tilfælde tager vi højde for de aktuelle undervisningsbehov, og vi udvikler løsninger, der opfylder sprogspecifikke krav og terminologi i de fleste brancher gennem tilpassede ordlister, der indsættes i sprogprogrammet. Vi tilpasser også vores læseplaner i overensstemmelse hermed for at sikre maksimalt udbytte for vores kunder. Deltagere omfatter ledere og medarbejdere i forskellige roller fra mange brancher, herunder:

Erhverv

Jura

Biovidenskab

Restaurationsbranchen

Reklame/marketing

Detailhandel og
e-handel

Bankvirksomhed og finans

Vores blandede løsning understøttes af følgende pædagogiske værktøjer.

Vores tilgang er centreret omkring integrationen af elevers læringsstile og kulturelle præferencer, når de lærer. Den sammenlignelige interkulturelle teknik er en forudsætning for elevens læringsmotivation.

PRIVAT UNDERVISNING I FORHOLD TIL GRUPPEUNDERVISNING

Et tilpasset privat program har den fordel, at undervisningen kan være fuldt ud tilpasset dine personlige læringsmål. Du har underviserens fulde opmærksomhed, og lektionerne er organiseret til at passe ind i din tidsplan. Tidsplanen for lektionerne forbliver også fleksibel. Undervisningssessioner med en eller flere kolleger tilbyder på den anden side den fordel, at du kan øve dig med andre elever i et realistisk miljø. Gruppeundervisning kan også være interessant set ud fra et omkostningsperspektiv. Derudover kan vi tilbyde kurser gennem virtuelle klasser. Dette kan være meget praktisk, når du simpelthen ikke ved på forhånd, hvornår du har tid til en undervisningssession.

VIRTUEL UNDERVISNING

Sted, uregelmæssige tidsplaner og karakteren af moderne arbejde gør undertiden personlige kurser uegnede til sprogundervisning. Derfor foreslår vi virtuelle kurser i individuelt eller gruppeformat, hvor vores lærere mødes online med eleverne for at give dem undervisning på højt niveau. Vores virtuelle kurser tilbydes online på en platform, der er tilgængelig fra ethvert sted og er enhedsuafhængig (tilgængelig i ethvert OS-system og mobilplatformmiljø - MacOS, Windows, iOS og Android) og nem at bruge. Kurser kan optages og gøres tilgængelige for alle deltagere til gennemgang, herunder dem, der muligvis ikke kunne deltage i realtid. Virtuelle kurser suppleres med onlineøvelser, studiemateriale samt undervisningsvideoer, der lægges ud på samme platform.

PLANLÆGNING OG STED

Undervisning kan organiseres hvor som helst du ønsker - Din tidsplan bestemmer, hvilken form undervisningen skal tage - én gang om ugen i to timer, hele dagen i to hele uger, det er alt sammen op til dig. Det er også muligt at deltage i lektioner via e-konferencer eller webcam. Transperfect har alle moderne kommunikationsmidler til rådighed for at gøre undervisning så let som muligt for vores elever.

Hvad vi tilbyder

TransPerfects tilgang giver deltagerne mulighed for ikke kun at forbedre deres sprogfærdigheder, men også at forstå og reagere på implicitte budskaber. Desuden hjælper vi deltagerne med at tilpasse tale og skrivning til deres målgruppe ved at tilegne sig en god beherskelse af deres ”forretningsmæssige” sprog og forventede færdigheder. At gå ud over kompleksiteten i fremmedsprog er nøglen, når det kommer til at nå mål og blive mere proaktiv i forretningssituationer. Baseret på behovsanalysen, færdighedsvurderingen og kundens målsætninger, kan vi understrege et eller flere af følgende elementer i løbet af vores kurser.

1

1

1

Hvad gør os anderledes?

En læringsproces, der integrerer en neurovidenskabsbaseret (hvordan hjernen lærer) tilgang og teknologiske løsninger, udvikling af ordlister, der er specifikke for elevernes behov for de ”mobile læringsmoduler”, en proaktiv dedikeret fuldtidscoach, der støtter eleverne under deres læringsrejse og sikrer deres engagement og succes, muligheden for at forbinde læringsprocessen med påkrævede praktiske arbejdsrelaterede færdigheder gennem dedikerede ”workshops” (præsentationer, ansættelsesproces, effektiv kommunikation, succeshistorier, der deles af mentorer, der stammer fra elevernes kulturelle baggrunde), en introduktion til interkulturel kommunikation i national, organisatorisk eller funktionel sammenhæng, med vægt på, hvordan man interagerer i forskellige kulturelle miljøer.

Sprogundervisning

TransPerfect Language and Cultural Training tilbyder sprogkurser og udvikler sprogundervisningsindhold til virksomheder og fagfolk. Vi leverer undervisningsløsninger på mere end 16 sprog til grupper og enkeltpersoner ved hjælp af lærere af høj kvalitet og moderne teknologi. Vi kombinerer personlig undervisning og virtuelle klasser med e-læringsløsninger og integrerer mobil læring for at understøtte brancherelateret terminologi i vores blandede undervisningsproces. Vi understøtter dine sprogundervisningsbehov for engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, portugisisk, hollandsk, samt andre sprog efter anmodning. Vores kurser er fuldt koordinerede i henhold til dine ønsker, eksisterende sprogfærdigheder og udviklingsmål takket være vores højt kvalificerede pædagogiske team.

Kulturel undervisning

Hos Transperfect fremskynder vi tilegnelsen af nøglekompetencer relateret til ledelse i et komplekst, multikulturelt og grænseoverskridende miljø. Denne viden er kernen i globale lederes færdigheder, der har brug for at mestre dem og opbygge sammenhængende globale teams. Ved at fremme en tilpasningsdygtig og fleksibel tankegang bidrager vores tilpassede programmer til at styrke og sætte deltagerne i stand til effektivt at undgå almindelige faldgruber, som udlændinge og internationale ledere ofte støder på, samt udvide de måder, hvorpå de håndterer deres nye miljø. Disse programmer beskæftiger sig også med de personlige aspekter af tilpasning og adfærd, hvilket kan formidle og fremskynde deres faglige integration og effektivitet på det internationale område.

Kernen i vores interkulturelle undervisningsløsninger er brugen af et online-vurderingsværktøj, COF-vurderingsværktøjet (Cultural Orientations Framework). Værktøjet stimulerer reflekterende læring, åbner op for større bevidsthed og klarhed omkring ens egne kulturelle udgangspunkt og antagelser, især de kulturelle fundamenter for værdier og overbevisninger.

En- eller to-dages workshops leveret af konsulenter på højt niveau hjælper grupper og enkeltpersoner med at opbygge værdifulde interkulturelle kommunikations- og ledelsesevner, der anvendes på tværs af internationale grænser.

Sprogtest

TransPerfects sprogtestprogram sikrer, at de kandidater, du bringer om bord, er sprogligt kvalificerede til jobbet. Ud over at sikre sprogkundskaber og faglige kvalifikationer vurderer vores tests fuldt ud en kandidats evne til at reagere fuldstændigt og præcist i målrettede brancher. Vores team af test- og undervisningskonsulenter vurderer færdigheder på ethvert sprog ved hjælp af mundtlige færdighedssamtaler (Oral Proficiency Interviews, OPI), skriftlige vurderinger og i tilfælde af tolkning, vurderinger af tolkes færdigheder (Interpreter Proficiency Assessments, IPA) for at hjælpe effektivitet, kundeoplevelse og jobtilfredshed.

Forretningsfærdigheder

Vores team tilbyder workshops om forretningsfærdigheder, der er beregnede til at fremhæve strategier, værktøjer og teknikker for dem, der ønsker at være effektive i ethvert aspekt af deres arbejdsliv. De tilbyder de nødvendige værktøjer til fagfolk til at udvikle en succesfuld karriere, men også for at virksomheder kan tackle organisatoriske udfordringer, fremme teamwork, udvikle produktivitet og tilskynde til kreativitet. Gennem et intensivt undervisningsprogram engagerer deltagerne sig aktivt i rollespil og simuleringer, bliver konfronteret med komplekse virkelige scenarier og tilegner sig forretningsfærdigheder, der kan hjælpe dem med at styre vanskelige og komplekse forretningssituationer.

Klik her for at se vores kursuskatalog.

KVALITETSSIKRING

TTC-programmet er en del af vores kvalitetssikringsproces. Der foretages revision af alle vores lærere i forbindelse med kvaliteten af deres undervisning, og feedback vurderes regelmæssigt for at opretholde det højeste talentniveau til enhver tid.   Alle TransPerfect-sproginstruktører mestrer sprog på modersmålsniveau. Vores præ-træningsprofil er meget omfattende: Vi søger efter fremragende kommunikatorer, der er udadvendte mennesker, og som vi mener har potentialet til at blive ekstraordinære instruktører. Vi værdsætter den erfaring, de bringer os fra andre uddannelsesområder eller praktisk erhvervserfaring

Undervisere og fageksperter

Vi arbejder kun med registrerede og kvalificerede undervisere og konsulenter, der har forskellige baggrunde og kan undervise kurser i forskellige brancher og aktivitetssektorer. Alle vores undervisere og konsulenter rekrutteres i henhold til vores ISO-certificerede procedurer.

Overvågning af instruktørkvalitet

For at sikre de højeste undervisningsstandarder i alle programmer og sikre en vellykket faglig udvikling af vores instruktører, har TransPerfect udviklet og implementeret en 3-vejs lektionsobservations- og evalueringsproces, der altid efterfølges af en formel feedbacksession og af yderligere undervisnings- og udviklingsforanstaltninger efter behov.

Overvågning
af instruktører

Alle instruktører støttes og vejledes af et team af sprogundervisningsspecialister, hvis job det er at rekruttere, undervise, coache, overvåge og føre tilsyn med det lokale lærerpersonale, overvåge kvaliteten af undervisningen gennem besøg i klasseværelset og kundefeedback, tilbyde relevant opfølgende coaching og undervisningsstøtte, samt hjælpe med at skræddersy kurser og så videre.

TransPerfect er ISO 9001:2015- og ISO 17100:2015-certificeret. Vi er også certificeret af den hollandske undervisnings- og uddannelsesstyrelse (NRTO). Desuden er vi certificeret af Magellan Institute, et fagligt organ for international HR, kompensation og ydelser, international ledelse og international mobilitet, der er hjemmehørende i Frankrig.

HVORFOR TRANSPERFECT

Lad ikke dine medarbejdere spilde mere tid og energi, når de lærer et sprog! Hjælp dem med at fokusere på din branche og på deres reelle kommunikations- og forretningsbehov. Transperfects sprogundervisning er den eneste på markedet, der tilbyder kurser baseret på din branchespecifikke terminologi. Vores løsning integrerer den nyeste teknologi, mobil læring, virtuel undervisning og en adaptiv tilgang, mens den holder mennesket i centrum af vores filosofi takket være vores team af dedikerede undervisere og coaches!

Vi har leveret sprogundervisning og kulturel undervisning for fagfolk til en bred vifte af internationale kunder i over 20 år

TransPerfect Language and Cultural Training-teamet har stor erfaring med at tilbyde sprogundervisning og kulturel undervisning over hele verden. Vi er et team af undervisnings- og uddannelsesspecialister med ekspertise og færdigheder inden for sprog, uddannelsesmetoder og -teknologi, erhverv, markedsføring, kommunikation. Vi arbejder kun med registrerede og kvalificerede undervisere og konsulenter, der har forskellige baggrunde og kan undervise kurser i forskellige brancher og aktivitetssektorer. Alle vores undervisere og konsulenter rekrutteres i henhold til vores ISO-certificerede procedurer. De fleste lærere er indfødte talere af det sprog, de underviser i. At vælge en underviser, der er fortrolig med din branche, og som har de tilsvarende kvalifikationer og erfaring, er en af vores stærke sider.

Hvis du er lærer eller konsulent, bedes du slutte dig til vores freelancerteam, klik her for at kontakte os

Vil du vide mere, eller ønsker du et tilbud?

Tøv ikke med at kontakte os ved at ringe på +31 85 488 46 62 eller sende en e-mail til: trainingsolutions@transperfect.com

Du kan også anmode om flere oplysninger via vores onlineformular. Er du interesseret i TransPerfect-undervisning? Du skal blot fortælle os lidt om dig selv, så sørger vi for, at den rette TPR-specialist kontakter dig.

Kontakt os
 
Lukkeknap

Virksomhedsgruppe


 
Lukkeknap

Vælg dit sprog


Nord-, Syd- og Centralamerika Europa Afrika og Mellemøsten Asien og Stillehavsområdet