Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Omfang – Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle personlige data, der modtages af TransPerfect i et hvilket som helst format. TransPerfect sikrer, at alle globale oplysninger, der håndteres af vores kontorer, overholder denne databeskyttelsespolitik. Detaljerne i forbindelse med, hvordan vi behandler dine personlige data, afhænger imidlertid af, hvem du er, og hvilken relation vi har til dig. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om vores praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med dine personlige data, bedes du derfor vælge en af de følgende specifikke dataemnekategorier og dens tilknyttede politik for beskyttelse af personlige oplysninger:

 • Kunder, herunder brugere af en af TransPerfects teknologiplatforme: klik her.
 • Leverandører: klik her.
 • Medarbejdere: klik her.
 • Jobansøgere: klik her.

Hvem er vi?

TransPerfect Global, Inc. og virksomhedens associerede selskaber og datterselskaber (under et ”TransPerfect”) kan være ”dataansvarlig” for dine personlige data, hvilket betyder, at TransPerfect har kontrol over dine personlige data og kan bruge dem til forskellige formål, herunder at sende dine oplysninger til ”databehandlere”, som vi samarbejder med.  Afhængigt af, hvem du er, og hvilken relation vi har til dig, kan TransPerfect også være ”databehandler” eller ”underordnet behandler” af dine personlige data.

Dine personlige data – hvad er det?

Personlige data vedrører en levende person, som kan identificeres ud fra disse data. Identifikationen kan ske alene ved hjælp af oplysningerne eller i forbindelse med andre data, som den dataansvarlige er i besiddelse af, eller som det er sandsynligt, at denne vil komme i besiddelse af. Behandlingen af personlige data for europæiske borgere eller indbyggere (”personlige data i EU”) reguleres af EU's generelle forordning om databeskyttelse (heri omtalt som ”GDPR”).

Hvordan behandler vi dine personlige data?

TransPerfect lever op til sine forpligtelser i henhold til GDPR ved at holde personlige data opdateret; ved at opbevare og destruere dem på en sikker måde; ved ikke at indsamle eller beholde urimeligt store mængder data; ved at beskytte personlige data mod at gå tabt, blive misbrugt, uautoriseret adgang og videregivelse og ved at sikre, at der findes passende tekniske forholdsregler til at beskytte personlige data.

De personlige data, som du giver (eller tidligere har givet) til TransPerfect, bliver muligvis opbevaret i TransPerfects datacenter i USA.  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om formål og placeringer i forhold til vores behandling af dine personlige data, bedes du benytte det relevante link ovenfor under ”Omfang”.

Hvorfor indsamler vi dine personlige data?

Du kan finde flere oplysninger om formålet med vores behandling af dine personlige data ved at benytte det relevante link ovenfor under ”Omfang”.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personlige data? 

Du kan finde flere oplysninger om retsgrundlaget for vores behandling af dine personlige data ved at benytte det relevante link ovenfor under ”Omfang”.

Yderligere behandling

Hvis vi ønsker at bruge dine personlige data til et nyt formål, som ikke er omfattet af en eksisterende databeskyttelsespolitik, vil vi sørge for, at du modtager en ny erklæring, der forklarer denne nye brug, inden vi påbegynder behandlingen, og som angiver de relevante formål og vilkår for behandlingen. Hvis det på noget tidspunkt er nødvendigt, beder vi om dit forudgående samtykke til den nye behandling.

Deling af dine personlige data

Du kan finde flere oplysninger om tredjeparter, som vi muligvis vil dele dine personlige data med, ved at benytte det relevante link ovenfor under ”Omfang”.

Hvor længe beholder vi dine personlige data?

Vi beholder ikke dine personlige data i længere tid, end hvad der med rimelighed anses for nødvendigt for vores løbende forretningsforhold og med henblik på arkiveringsformål og i tilfælde af eventuelle retskrav eller klager.

Videresendelser og overførsel af data til udlandet

Som en del af sin overordnede indsats for overholdelse af global databeskyttelse har TransPerfect valgt at håndhæve EU's standardkontraktbestemmelser (databehandlere) og Privacy Shield vedrørende overførsel af personligt identificerbare oplysninger fra den Europæiske Union til USA, herunder overholdelse af de gældende krav i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

TransPerfect overholder EU-USA Privacy Shield-rammen og den schweiziske-amerikanske Privacy Shield-ramme som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende henholdsvis indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger overført fra EU og Schweiz til USA. TransPerfect har certificeret over for handelsministeriet, at virksomheden overholder Privacy Shield-principperne. Hvis der opstår eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne databeskyttelsespolitik og Privacy Shield-principperne, skal Privacy Shield-principperne have forrang. For at få flere oplysninger om Privacy Shield-programmet og for at se vores certificering, bedes du besøge https://www.privacyshield.gov/.

Termen ”behandling” af personlige data omfatter enhver aktivitet eller en række aktiviteter udført med personlige data som f.eks. indsamling, opbevaring, indhentning, rådgivning, brug, videregivelse eller udbredelse af personlige data eller ved på anden måde at stille personlige data til rådighed.

Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger kan ændres fra tid til anden baseret på ændringer af EU's standardkontraktbestemmelser og/eller Privacy Shield. Eventuelle nødvendige ændringer afspejles i en opdatering af denne politik og videreformidles.

TransPerfects databeskyttelsespraksisser er selvcertificerede og afspejler aktuelle retningslinjer vedrørende den optimale måde at opnå overholdelse af datasikkerhed på i overensstemmelse med aktuelle lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige retningslinjer.

Praksisser for cookies og databeskyttelse på webstedet 

TransPerfects websted bruger cookies, sporingspixels og relaterede teknologier. Cookies er små datafiler, som sendes af vores platform og gemmes på din enhed. Vores website bruger cookies indstillet af os eller tredjeparter til mange forskellige formål, herunder til at drive og personliggøre websitet. Cookies kan også bruges til at spore, hvordan du bruger websitet, for at målrette reklamer til dig på andre websites.

Når eventuelle kunder besøger TransPerfects websted, sporer TransPerfect ikke personoplysninger, navne eller e-mailadresser. I stedet sporer TransPerfect kun, hvilken internettjenesteudbyder der har fået adgang til webstedet samt statistikker, som viser antallet af besøgende på webstedet, de modtagne anmodninger og oprindelseslandet for disse anmodninger. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores website for bedre at kunne betjene vores kunder, men disse oplysninger udgør ikke personoplysninger.

Fravalg

TransPerfects cookie-udbyder er medlem af Network Advertising Initiative (NAI) og overholder NAI's adfærdskodekser. Du kan eventuelt bruge NAI's frameldelsesværktøj her, så du kan fravælge at se målrettede reklamer fra os og fra andre NAI-godkendte medlemsvirksomheder.

Hvis du derudover ønsker at fravælge modtagelse af kommunikationer fra os, bedes du besøge TransPerfects Frameldelsesportal.  Hvis du framelder dig, vil du ikke kunne modtage yderligere kommunikationer om forretningsmuligheder eller -services, og du vil ikke længere kunne få adgang til programmer i TransPerfects teknologipakke.

Dine rettigheder og dine personlige data

Hvis du er EU-borger eller -indbygger, inkluderer dine rettigheder i henhold til GDPR følgende (medmindre en undtagelse er gældende):

 • Retten til at anmode om en kopi af dine personlige data, som TransPerfect har om dig
 • Retten til at anmode om, at TransPerfect retter eventuelle personlige data, hvis de er unøjagtige eller forældede
 • Retten til at anmode om, at dine personlige data slettes, hvis det ikke længere er nødvendigt for TransPerfect at bevare sådanne data
 • Retten til når som helst at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen
 • Retten til at anmode om, at TransPerfect giver dig, som den registrerede, dine personlige data, og hvis det er muligt, retten til at overføre de pågældende data direkte til en anden dataansvarlig
 • Retten til, hvis der opstår en strid i forbindelse med nøjagtigheden eller behandlingen af dine personlige data, at anmode om, at yderligere behandling begrænses
 • Retten til at indgive en klage til statslige myndigheder eller databeskyttelsesmyndigheder som angivet i GDPR.

For at udøve dine rettigheder til databerigtigelse, sletning, portabilitet, adgang og/eller begrænset behandling bedes du sende en e-mail til privacyrequests@transperfect.com.

Erklæring – TransPerfect behandler alt materiale, der sendes til os fra vores kunder, leverandører og medarbejdere (samlet benævnt ”CVE'er” – Clients, Vendors, and Employees) som fortroligt i overensstemmelse med de aktuelle fortrolighedsaftaler med CVE'er.  Fortrolighedsbestemmelser kræves som en del af alle vores kontrakter med alle vores kunder, leverandører og medarbejdere; hver enkelt enhed skal underskrive en fortrolighedsaftale, inden de bliver tilknyttet eller arbejder med TransPerfect.  

Alle e-mails, der sendes til TransPerfect (globalt) videresendes gennem en tredjeparts SPAM-filter (AppRiver), som er beliggende i USA. Det betyder, at al e-mailkorrespondance, der stammer fra uden for USA med en anden slutdestination end USA stadig skal gennem USA inden ankomst til den ønskede destination.

TransPerfect anvender et netværk bestående af mere end 4.000 freelanceleverandører til at hjælpe med oversættelsesprocessen. De kan, som en del af opgaven, modtage navnet på den kunde, de arbejder med, men ingen personoplysninger om den pågældende kunde, medmindre sådanne kontaktoplysninger er nødvendige for at udføre opgaven (f.eks. i tilfælde af tolkningsprojekter på stedet, dokumentgennemgang på stedet osv.). Disse freelanceleverandører kan også have adgang til eventuelle personoplysninger i de kildedokumenter og det referencemateriale, der sendes til dem til oversættelse. I alle tilfælde gælder det imidlertid, at freelanceleverandørerne er underlagt fortrolighedsforpligtelser, hvori sådanne freelanceleverandører forpligter sig til at holde sådanne oplysninger fortrolige og kun bruge sådanne oplysninger i forbindelse med deres projekter.

Alle leverandører, som behandler personlige data om EU-borgere eller -indbyggere, skal også underskrive en EU-databeskyttelsesaftale og EU's standardkontraktbestemmelser. Disse dokumenter omhandler almindelige krav vedrørende opsigelse, valg, videresendelse, adgang, sikkerhed, dataintegritet og håndhævelse af personlige data med hensyn til de personlige data.  Enhver EU-leverandør har ret til at opsige arbejdsforholdet med TransPerfect og bede om sletning af de personoplysninger, der vedrører leverandøren. TransPerfect vil imidlertid som tilladt i henhold til gældende lovgivning fortsætte med at opretholde sine historiske forretningsoptegnelser på en sådan måde, at TransPerfect kan bevare sin historiske viden og forhold vedrørende eventuelle lovgivningsmæssige eller forskriftsmæssige forespørgsler, der måtte komme på et senere tidspunkt. Denne praksis er i begge parters interesse, således at identificerende oplysninger vedrørende en bestemt sag er tilgængelige, men tilstrækkeligt beskyttede, således at TransPerfect ikke utilsigtet kontakter dem om projekter på et senere tidspunkt.

Valg – TransPerfects kunder kan vælge, hvilke personlige data der skal tilgås, bruges eller opbevares. For at kunne udføre forretninger med vores kunder er det nødvendigt at opbevare kontaktoplysninger og specifikke faktureringsoplysninger, men omfanget af de oplysninger, der opbevares, kan altid diskuteres med en kundeservicerepræsentant fra TransPerfect. Hvis der derudover er en specifik bekymring i forhold til de personoplysninger, som findes i de oplysninger, der tilvejebringes for at gennemføre et sprogtjenesteprojekt (f.eks. kilde- eller referencemateriale, osv.), anbefaler vi, at disse oplysninger redigeres, inden de sendes til TransPerfect, eller at der drøftes alternative løsninger med din kundeservicerepræsentant fra TransPerfect. Desuden kan der træffes andre foranstaltninger, som kan omfatte tvungen anonymisering af oplysninger og begrænsning af oversættelsesarbejdet til afidentificerede data.

For bedre at kunne opfylde vores kundes behov og tilvejebringe yderligere oplysninger om tjenester, kan TransPerfect fra tid til anden sende oplysninger om andre tjenester, som vi tilbyder. Hvis en kunde skulle beslutte, at disse oplysninger ikke ønskes, kan kunden fravælge at modtage disse oplysninger ved at informere en kundeservicerepræsentant eller ved at kontakte TransPerfects databeskyttelsesrådgiver. 
TransPerfects medarbejdere kan vælge, hvilke oplysninger der deles med andre medarbejdere, associerede selskaber og tredjeparter (f.eks. kunder). Sådanne oplysninger bliver kun givet efter sådanne medarbejderes skriftlige samtykke og anvendes ikke til noget andet formål.

Adgang og berigtigelse – Enhver individuel CVE kan anmode om en kopi af de personoplysninger, som TransPerfect har indsamlet fra TransPerfects databeskyttelsesrådgiver i overensstemmelse med gældende lovgivning, ud over modtagelse af bekræftelse af indholdet af eventuelle personoplysninger vedrørende enkeltpersonen. I henhold til gældende lovgivning har en sådan individuel CVE derefter ret til at berigtige, tilføje eller slette oplysninger, hvis disse er unøjagtige.

Kunder kan gøre dette ved at kontakte deres kundeservicerepræsentant eller ved at kontakte TransPerfects databeskyttelsesrådgiver.Undtagen som påkrævet ved lov eller under en registratorrevision eller en forskriftsmæssig revision, vil TransPerfect ikke tilvejebringe disse oplysninger for en tredjepart uden samtykke fra CVE'en.

Leverandører kan gøre dette ved at kontakte EDPA@TransPerfect, en dedikeret e-mailadresse, hvortil sådanne anmodninger kan sendes direkte.

Medarbejdere kan gøre dette ved at kontakte Transperfects personaleafdeling eller TransPerfects databeskyttelsesrådgiver.

Dataintegritet – TransPerfect er dedikeret til at sikre, at alle oplysninger, der opbevares, er rigtige, opdaterede og relevante for den brug, der er påtænkt af CVE'en, og vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne er rigtige, fuldstændige og aktuelle. Denne proces opnås ved hjælp af regelmæssig e-mail og skriftlig korrespondance med CVE'er. Det anbefales imidlertid kraftigt, at CVE'er fortsætter med at holde øje med de oplysninger, der tilvejebringes for TransPerfect, og forbliver proaktive med anmodning om adgang til eventuelle personoplysninger og giver TransPerfect besked om et eventuelt behov for berigtigelse.

Datasikkerhed – TransPerfect har strenge procedurer på plads til fysisk og logisk sikkerhed for at sikre, at alt digitalt materiale og trykte optegnelser beskyttes (denne politik er tilgængelig til videregivelse til kunder efter skriftlig anmodning til TransPerfects databeskyttelsesrådgiver). Det er kun autoriserede medarbejdere, der har adgang til disse optegnelser. Det er kun et mindre antal autoriserede medarbejdere, der har adgang til alle kritiske systemer (f.eks. servere). TransPerfects informationssikkerhed håndteres internt og gennemgås med jævne mellemrum for at sikre overensstemmelse med TransPerfects procedurer og de anbefalede branchestandarder.

Uafhængig regres for klager over beskyttelse af personlige oplysninger og kontaktoplysninger

I overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, forpligter TransPerfect sig til at løse klager over vores indsamling eller brug af dine personoplysninger. For at udøve alle relevante rettigheder eller fremsætte forespørgsler eller klager bedes du kontakte:

Shigeru Watanabe
Data Privacy Officer
TransPerfect
+1 646.589.6779
privacy@transperfect.com
 

Du kan indgive en klage via en online formular (klik her)

TransPerfect er forpligtet til at løse alle klager rettidigt. Hvis din klage ikke anerkendes af os inden for rimelig tid (skal anerkendes inden for 45 dage efter modtagelsen), eller hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis det ikke løser dit problem at kontakte os, kan enkeltpersoner i EU eventuelt anmode TransPerfect om at henvise uløste Privacy Shield-klager til, eller du kan selv indgive en klage til, United States Council for International Business (USCIB). USCIB er det amerikanske datterselskab af det internationale handelskammer, den rådgivende OECD-komité for handel og industri og den internationale arbejdsgiverorganisation og har accepteret at fungere som betroet tredjepart på vegne af EU's databeskyttelsesmyndigheder. Oplysninger om, hvordan man indgiver en klage til USCIB, kan findes på uscib.org. Som sidste udvej kan personer i EU søge godtgørelse gennem bindende voldgift. Schweiziske enkeltpersoner kan anmode TransPerfect om at henvise uløste Privacy Shield-klager til, eller du kan selv indgive en klage til, Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), som fungerer som det alternative tvistbilæggelsesorgan i henhold til den schweiziske-amerikanske Privacy Shield-ramme. Tjenesterne under denne proces stilles til rådighed uden omkostninger for dig.

Håndhævelse 

TransPerfect forpligter sig til at kontrollere overensstemmelse med sin databeskyttelsespolitik mindst én gang om året og i forbindelse med TransPerfects årlige gennemgang og interne overensstemmelsesforanstaltninger. TransPerfect vil yde sin bedste kommercielle indsats for at sikre, at overensstemmelse med nærværende databeskyttelsespolitik opretholdes, og at databeskyttelsespolitikken er nøjagtig, omfattende og fortsætter med at overholde gældende lovgivning. Vi opfordrer CVE'er til at fremsætte og drøfte eventuelle problemer og bekymringer direkte med TransPerfects databeskyttelsesrådgiver, som håndterer og løser sådanne klager vedrørende brugen af oplysninger og manglende overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik. Alle problematikker bliver officielt dokumenteret inden for rammerne af vores ISO 9001-certificerede kvalitetsstyringssystem.

TransPerfect er forpligtet til at samarbejde med EU's databeskyttelsesmyndigheder såvel som FDPIC og overholde de retningslinjer, som disse myndigheder fastlægger med hensyn til HR-oplysninger, der overføres fra EU og/eller Schweiz i forbindelse med ansættelsesforholdet.

TransPerfect stiller oplysninger til rådighed vedrørende nedenstående gennem politikker og undervisning:

 • TransPerfect er underlagt Federal Trade Commissions undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser.
 • Muligheden for, under visse omstændigheder, at en person kan påberåbe sig bindende voldgift
 • Kravet til din organisation om at udlevere personoplysninger efter retsgyldig anmodning fra offentlige myndigheder, herunder med henblik på at opfylde krav i forbindelse med national sikkerhed eller retshåndhævelse
 • TransPerfects erstatningsansvar i tilfælde af videresendelser til tredjeparter

Med hensyn til klager relateret til vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som ikke kan løses ved hjælp af vores interne proces, accepterer vi at rette os efter de procedurer for løsning af tvister, der er fastlagt inden for Privacy Shield-rammen.

 

Træder i kraft: Juni 2018

 

 

 
Lukkeknap

Virksomhedsgruppe


 
Lukkeknap

Vælg dit sprog


Nord-, Syd- og Centralamerika Europa Afrika og Mellemøsten Asien og Stillehavsområdet