Oversættelse

Oversættelse

TransPerfect blev grundlagt på en simpel forudsætning: At enestående kvalitet og agtpågivende kundeservice kunne være konkurrencedygtige differentiatorer inden for sprogservicebranchen. I dag anvender TransPerfect, som er verdens største privatejede udbyder af oversættelsesservicer, et omhyggeligt testet netværk af brancheførende lingvister og fuldtidsbeskæftigede kvalitetskontrollører for at sikre, at det arbejde, vi leverer, er uovertruffet. TransPerfect tilbyder mange forskellige serviceniveauer baseret på kundens behov – lige fra en oversættelse i udkastkvalitet/sammenfattende oversættelse til autoriseret oversættelse – med vores oversættelses- og evalueringsproces i flere trin for at sikre det højeste niveau af nøjagtighed og opfylde de stigende behov i globale virksomheder.

 
Mere end 5.000 modersmålssprogmedarbejdere
 
Brancheekspertise
 
Linguist Certification Program
 
ISO 9001- og ISO 17100-certificeret

Oversættelsesproces

Oversættelsesproces

Certificeret kvalitetssikring

Throughout the company's history, TransPerfect has shown an unmatched commitment to quality. As the first major language services provider to be certified to the ISO 9001 and ISO 17100 standards, TransPerfect is the undisputed industry pioneer in quality assurance. Our Medical Device Solutions division holds specialty certifications to ISO 13485 and ISO 14971.

Gennem hele virksomhedens historie har TransPerfect udvist en enestående dedikation til kvalitet. Som den første større udbyder af sprogservicer, der blev ISO 9001- og ISO 17100-certificeret, er TransPerfect den ubestridte branchepioner inden for kvalitetssikring. Vores Medical Device Solutions-afdeling har særlige ISO 13485- og ISO 14971-certificeringer.

(Klik her for at downloade certifikat)

TransPerfect Linguist Certification-programmet

Selvom flere forskellige professionelle grupper og organisationer historisk set har anbefalet professionelle sprogmedarbejdere, har ingen af disse adresseret kritiske elementer af sprogmedarbejderens præstation som f.eks. emnespecifik ekspertise og generel kompetence – så TransPerfect introducerede programmet TransPerfect Linguist Certification (TLC). TLC-programmet var det første omfattende system til vurdering af sprogmedarbejderens evner på de områder, der betyder mest for kunderne.

Certificering af sprogmedarbejdere

Download the TLC E-Brochure

Tekstoversættelse

While TransPerfect today is a diversified business solutions organization, our birth in 1992 was as a pure-play document translation service. Ever since, we've been the industry pioneer driving the level of quality and service increasingly higher. TransPerfect was the first major language services organization certified to both ISO 9001 and ISO 17100 as well as the first to offer a subject-specific certification program to assess both linguistic competency and industry knowledge.

I dag er TransPerfect en forskelligartet forretningsløsningsorganisation, men vi startede i 1992 som en ren dokumentoversættelsesservice. Lige siden har vi været den branchepioner, der konstant har arbejdet på at gøre kvalitets- og serviceniveauet højere. TransPerfect var den første større sprogserviceorganisation med både ISO 9001- og ISO 17100-certificeringer samt den første til at tilbyde et emnespecifikt certificeringsprogram til vurdering af både sprogmedarbejderkompetence og branchekendskab.

Ingen andre udbydere af sprogydelser kan tilbyde de ydelser, som TransPerfect gør, for at klare dine flersprogede udfordringer:

  • Korte ekspeditionstider
  • Forespørgsler om store mængder
  • Meget tekniske materialer
  • Autoriserede dokumenter
 

Patentoversættelse

På en stadig mere konkurrencedygtig global markedsplads kan hurtig oversættelse og validering af patenter gøre en forskel, der beløber sig til millioner af dollars i omsætning. TransPerfect arbejder regelmæssigt sammen med mange af verdens førende advokatfirmaer samt de fleste juridiske afdelinger i Fortune 500-virksomheder. TransPerfect er anerkendt for vores uovertrufne patentoversættelsestider og uvurderlige ekspertise. TransPerfect har med over 45.000 oversatte patentdokumenter den viden og forståelse, som kun en erfaren virksomhed kan tilbyde.

Patentoversættelse kræver mere end blot kendskab til et bestemt sprog. TransPerfect Linguist Certification (TLC)-programmet blev designet til at sikre, at hvert projekt håndteres af en professionel lingvist med ekspertise inden for den givne disciplin. TransPerfect giver dig adgang til tusindvis af sprog- og fagspecialister, herunder lingvister med universitetsdiplomer inden for områder såsom:

  • Biologi
  • Kemi
  • Ingeniørbranchen
  • Fysik
  • Computervidenskab

Maskinoversættelse

For virksomheder, der skal klare ekstremt store mængder tekst, krav om ekstremt korte ekspeditionstider eller begge dele, kan maskinoversættelse måske være en realistisk mulighed. Den nuværende maskinoversættelsesteknologi kan ikke stå alene, idet den ikke kan opnå det samme kvalitetsniveau som en menneskelig oversætter. Afhængigt af tidsbegrænsninger, omkostningskrav og slutbrugen kan maskinoversættelsesprocessen imidlertid tilpasses med en optimal kombination af glossarer med terminologi, oversættelseshukommelsesteknologi, optisk tegngenkendelse (OCR) og korrekturlæsning efter oversættelse af menneskelige sprogmedarbejdere.

Kontakt os for at få flere informationer om vores maskinoversættelse, og tal med vores kundeserviceteam for at afklare, om maskinoversættelse passer til dine behov.

Machine Translation Whitepaper

To learn more about TransPerfect's approach to machine translation, we invite you to download our
Machine Translation White Paper.

CAT-værktøjer

TransPerfect anvender førende værktøjer til computerstøttet oversættelse (CAT) for at gøre det nemmere at genbruge tidligere oversat indhold, som er gemt i oversættelseshukommelsen (TM). TM hjælper organisationer med at reducere omkostningerne og tidslinjerne, mens den generelle ensartethed i oversættelsen forbedres, og fordelene på disse områder vokser med tiden, når TM-indholdet vokser, og forstærkes af værktøjer, herunder GlobalLink TM Server og GlobalLink Term Manager, som henholdsvis centraliserer TM-indholdet og administrerer glossarer med terminologi.

Oversættelsesstyringsteknologi

TransPerfect's GlobalLink translation management technology is a suite of modular applications designed specifically to alleviate manual project management burdens associated with the translation process. By streamlining workflows, giving stakeholders direct access to project status reports, managing review processes, and maintaining audit trails, GlobalLink simplifies the entire translation process, from submission to release. The end result is improved translation quality, expedited timelines, decreased workloads, and significant cost savings, which could potentially total in the millions of dollars.

TransPerfects GlobalLink-oversættelsesstyringsteknologi er en række modulopbyggede applikationer, der er designet specifikt til at lette den manuelle projektstyringsbyrde i forbindelse med oversættelsesprocessen. Ved at strømline workflow, give interessenter direkte adgang til produktstatusrapporter, håndtere evalueringsprocesser og opretholde revisionsspor forenkler GlobalLink hele oversættelsesprocessen, fra ordreafgivelse til aflevering. Slutresultatet er forbedret oversættelseskvalitet, kortere tidslinjer, reducerede arbejdsbyrder og betydelige omkostningsbesparelser, som potentielt kunne beløbe sig til millioner af dollars.

Please click to visit the product page for each module.

 

 
Lukkeknap

Virksomhedsgruppe


 
Lukkeknap

Vælg dit sprog


Nord-, Syd- og Centralamerika Europa Afrika og Mellemøsten Asien og Stillehavsområdet